Oferta

Zapoznaj się

z naszą ofertą

Bele siana owinięte i ustawione w kolejce w słoneczny dzień farmy

Dla rolników

Widok domów na tle zielonego lasu

Dla gmin

Magazynie z paczkami

Dla przedsiębiorstw, sklepów i hurtowni

Każdy rolnik musi

utylizować odpady

We wszystkich przypadkach odpady muszą być posortowane na poszczególne asortymenty, każdy osobno. W Polsce obowiązuje przepis, który mówi, że „każdy rolnik traktowany jest jak przedsiębiorca i swój odpad poprodukcyjny (folie) musi utylizować we własnym zakresie”. Przepis ten dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych.

Firma specjalizuje się w zbiórce:

Zbiórka odpadów

w ramach programu z NFOŚiGW

Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od 2019r. Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy współpracy z NFOŚiGW organizuje programy, w trakcie których refunduje koszty zbiórek odpadów zebranych od rolników. Pomoc ta koordynowana jest poprzez udział urzędu gminy, gdzie beneficjentem pomocy jest gmina, a beneficjentem ostatecznym jest rolnik. W wyniku takiego działania, rolnik pozbywa się swojego odpadu bezpłatnie.

Po ogłoszeniu przez NFOŚiGW o realizacji programu ogłoszony zostaje termin naboru wniosków przez NFOŚiGW. Jest to termin składania wniosków o refundacji kosztów i decyzji o przystąpieniu danej gminy do programu. Aby złożyć wniosek gmina musi zrobić inwentaryzacje odpadów (każdy rolnik, posiadający odpady musi zgłosić się do urzędu i określić rodzaj i ilość odpadu jaką posiadają). Następnie gmina składa wniosek i oczekuje na weryfikacje i podpisanie umowy z NFOŚiGW. Czas do podpisania umowy może wynieść do 6-ciu miesięcy. Po podpisaniu umowy przez gminy i określeniu terminu zbiórki, gmina ogłasza przetarg w celu wyłonienia firmy, która wykona zlecenie odbioru odpadów. Po podpisaniu umowy z wyłonioną firmą rolnicy zostaną powiadomieni, gdzie i kiedy mają dostarczyć posegregowane odpady. Po odebraniu odpadów rolnicy otrzymają pokwitowanie odbioru, a gmina wymagane dokumenty przez NFOŚiGW.