Współpraca

Chcesz pozbyć się folii?

Pragniemy zaoferować przeprowadzanie na terenie Państwa gminy zbiórki zużytej folii

Przeprowadzamy zbiórkę folii po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniowej oraz po nawozach sztucznych. Do tej pory odbieraliśmy folie bezpłatnie, lecz w wyniku zaistniałych zmian w branży recyklingowej, zbiórka taka jest nieopłacalna. Brak opłacalności spowodował wycofanie się firm z odbiorów. Rolnicy z Państwa gminy, pozostawieni bez możliwości utylizacji folii, kontaktują się z naszą firmą, prosząc o pomoc.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników proponujemy przeprowadzenie zbiórki na terenie Państwa gminy przy częściowym wsparciu finansowym ze strony Urzędu Gminy. Zapobiegnie to przede wszystkim paleniu folii lub wywożeniu jej do lasu. Proponowana kwota za zbiórkę uzależniona będzie od ilości osób zainteresowanych odbiorem. Posiadamy stosowne zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów. Odbiór odpadów potwierdzany jest pokwitowaniem (w przypadku podmiotów gospodarczych jest to KPO).

W przypadku zainteresowania Państwa naszą propozycją prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 605 684 846 lub +48 43 675 15 35.

Chronimy środowisko

Pomagamy rolnikom

Posiadamy stosowne zezwolenia